Strona główna » Golina » Goliniacy
HASŁO NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020: "ZERO WASTE- NIE MARNUJEMY"

GOLINIACY


Zespół powstał w 1972r. przy KGW z inicjatywy p. Teresy Jarzyniak z okazji Dnia Kultury Ziemi Jarocińskiej zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Golinie oraz zakończenia kursu haftu, tzw. snutek golińskich. Dwa lata później odbyły się eliminacje powiatowe, w których zespół zają…ł I miejsce. Kobiety zachęcone tym sukcesem postanowiły śpiewać dalej i nazwać zespół Golinianka. Kierownikiem zespołu została pani Teresa Jarzyniak, która do ostatnich dni swego życia całą… duszą… i sercem zajmowała się zespołem, układała piosenki, wiersze, skecze i przedstawienia takie jak Wesele golińskie. Począ…tkowo zespół śpiewał na dwa głosy i uznawano go jako chórek, a nie zespół ludowy. Przez pewien okres czasu dyrygentem była panią… Barbara Pautrzak. Przez 12 lat tj. do roku 1984 zespół występował na wszystkich uroczystościach gminnych i lokalnych. Od 1984r. zespół zaczą…ł zdobywać wiele nagród, dyplomów i wyróżnień.

Pierwszym poważnym przedsięwzięciem zespołu był udział w I Wojewódzkim Przeglą…dzie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych KGW w Krotoszynie z okazji 40-lecia PRL, na którym zdobył I miejsce i nagrodę. W 1985r. zespół można było usłyszeć na falach radiowych Polskiego Radia. W tym samym roku brał udział na Międzynarodowym Seminarium dla ludzi starszych w Pleszewie oraz w Marszewie z okazji Otwartych drzwi.

Na począ…tku 1986r. występował w programie telewizyjnym, po którym otrzymał listy gratulacyjne z różnych stron Polski. W listopadzie tego samego roku zespół brał udział w II Wojewódzkim Przeglą…dzie Zespołów Folklorystycznych, który odbył się w Odolanowie. Na 31 zespołów, które występowały nasz zespół zdobył I miejsce za wystawienie autentycznego Wesela golińskiego sprzed 80 lat.

W 1987r. z okazji Dnia Działacza Kultury zespół otrzymał od wojewody kaliskiego dyplom i nagrodę. Na Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej, która odbyła się w 1988r. w Jarocinie otrzymał nagrodę za kultywowanie folkloru oraz dyplom i nagrodę od Naczelnika Miasta i Gminy Jarocin. W tym samym roku członkinie zespołu brały udział w Centralnych Dożynkach Pleszew .

W 1989r. oprócz występów lokalnych i poza wojewódzkich zespół gościł delegację z Francji, która po zobaczeniu Wesela golińskiego była nim oczarowana.

W 1991r. zespół brał udział w Biesiadzie Folkloru Ziemi Jarocińskiej, a także w Przeglą…dzie Zespołów w Krotoszynie, gdzie zdobył II miejsce i nagrodę.

Rok 1999 zaczą…ł się od obchodów 20-lecia zespołu pod hasłem Ziemia Jarocińska folklorem słyną…ca z udziałem wszystkich zespołów śpiewaczych z gminy. Były również władze wojewódzkie i gminne.

W kolejnych Przeglą…dach Zespołów Folklorystycznych tj. w roku 1992 i 1994 zespół nie brał udziału z powodu długotrwałej choroby kierowniczki zespołu.

W 1995r. zespół wystą…pił w Jarocinie z Gawędą… jasełkową… z okazji gminnego wieczoru wigilijnego zorganizowanego przez Gminną… Radę KGW.

W 1996r. zespół brał udział w Biesiadzie Folkloru w Sycowie, gdzie na 38 zespołów zdobył II miejsce.

Rok 1997 to smutny rok, ponieważ nagle umiera kierowniczka zespołu. Po śmierci pani Jarzyniak kierownikiem zespołu została wybrana pani Janina Dykcik. W tym samym roku zespół obchodził Jubileusz z okazji 25-lecia. Brały w nim udział zaprzyjaźnione zespoły, a mianowicie: Ciświczanki, Potarzyczanki oraz władze wojewódzkie, gminne i lokalne. W tym samym roku Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu sprowadziło z Poznania etnomuzykologa, aby pomógł rozgraniczyć piosenki ludowe od biesiadnych i innych, a w szczególności walczyków.

Po zmianie repertuaru rok 1998 rozpoczą…ł się dla zespołu bardzo pracowicie, począ…wszy od warsztatów szkoleniowych w Kobylej Górze, poprzez Estradę Folkloru Ziemi Kaliskiej w Marszewie, Mycielinie i Brzezinach, z których przywiózł on dyplomy i upominki. Jesienią… tego roku zespół brał udział w Przeglą…dzie Zespołów Folklorystycznych w Sycowie z piosenkami i przyśpiewkami z okolic Goliny, za które otrzymaliśmy wyróżnienie.

Podczas warsztatów szkoleniowych w Liskowie w 1999r. zespół został zaproszony na Estradę do Chocza i Doruchowa. Za osią…gnięcia otrzymał on nagrodę z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz propozycję wyjazdu na Ogólnopolski Przeglą…d Zespołów KGW do Dusznik koło Poznania, gdzie reprezentowaliśmy Ziemie Kaliską…. W czerwcu tego samego roku zespół brał udział w uroczystości z okazji 250-lecia rocznicy powstania Bractwa Kurkowego w Jarocinie. Tydzień później w Integracji w Zakrzewie, na Dniu Pola w Marszewie oraz na dożynkach diecezjalnych połą…czonych z koronacją… obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie.

Rok 2000 rozpoczą…ł się warsztatami szkoleniowymi w Kaliszu. Następnie udział w Estradzie w Krotoszynie, w Święcie Ludowym w Kotlinie oraz niezapomnianej Biesiadzie Folkloru w Golinie, która odbyła się w dniu 11 czerwca zorganizowanej przy współpracy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wspólnie z Urzędem Gminy i Miasta w Jarocinie. Brało w niej udział 12 zespołów w tym śpiewacze, taneczne i kapele. Kilka dni później zespół wyjeżdża na XXXIV Festiwal Kapel i Zespołów Ludowych do Kazimierza nad Wisłą…. Zespół przygotowywał się do festiwalu bardzo starannie, choć nie otrzymał nagrody, ale największą… nagrodą… było nagranie w plenerze dla telewizji. Wkrótce potem zespół mogła oglą…dać cala polska. Miesią…c później brał on udział w biesiadzie Folkloru w Brzezinach i Stawiszynie oraz na zakończeniu dwutygodniowych warsztatów sztuki ludowej w Święcach koło Odolanowa. Przyjechała tam również telewizja regionalna. Zespół brał udział w dożynkach powiatowych w Jaraczewie, na które uplótł wieniec dożynkowy. Tydzień później uczestniczył on w Festiwalu Muzyki Religijnej- Fatimka 2000. Zespół wystą…pił po raz pierwszy i został doceniony przez jury otrzymują…c wyróżnienie. Rok 2000 zakończył się wigilią… zorganizowaną… przez KGW.

Rok 2001 rozpoczą…ł się jak zwykle warsztatami szkoleniowymi w Brzezinach. Następnie zespół uczestniczył w obchodach 50-lecia powstania OSP w Golinie oraz Biesiadzie Folkloru w Krotoszynie, obchodach Dni Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, w Estradzie Folkloru w Brzezinach, w jubileuszu zespołu Potarzyczanki, na dożynkach gminnych w Golinie. Na wielkopolskie dożynki, które odbyły się w Jarocinie zespół uplótł wieniec oraz brał udział w korowodzie.

W lipcu na Estradzie w Brzezinach pani dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wraz z choreografem panią… Mirą… Bobrowską… z Poznania proponują…, aby zespół brał udział w XVII Konkursie Tańca Tradycyjnego w Rzeszowie. Po długim namyśle członkowie zespołu wyrażają… zgodę, ale pod warunkiem, że pomoc motoryczna będzie z Centrum Kultury, chodziło również o kapelę. Zgodę wyraziła kapela Furmany z Gorzyc Wlkp., która włożyła bardzo duży wkład pracy. Zespół rozpoczą…ł naukę we wrześniu. Miał na to 5 tygodni czasu. Do zespołu zwerbowano jeszcze dwóch panów, aby było 6 par.

Po bardzo żmudnej i ciężkiej pracy zespół wyjechał wraz z kapelą… do Rzeszowa, aby wzią…ć udział w konkursie. Zespół zmienia nazwę i przechodzi ze śpiewaczego na folklorystyczny. W Rzeszowie zespół dowiedział się, że jako jedyny reprezentuje Wielkopolskę. W niedzielę 21 października odbyło się ogłoszenia wyników. Przewodniczą…cy jury ogłosił, że zespół folklorystyczny Goliniacy z Goliny woj. Wielkopolskie zdobył nagrodę główną… Taneczny krą…g. Radości i łez nie było końca. Zespół nie byłby w Rzeszowie, gdyby nie pomoc starostwa Powiatowego, które zapłaciło za autokar, a Centrum Kultury i Sztuki akredytację i pomoc metoryczną…. Tak jak poprzednie lata, rok 2001 kończy się wigilią… zorganizowaną… przez KGW.

Rok 2002 rozpoczą…ł się intensywną… pracą…, zespół przygotowywał się do jubileuszu 30-lecia. Tak jak w ubiegłych latach i w tym roku brał on udział w warsztatach szkoleniowych. W maju zespół dostał zaproszenie z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, aby wzią…ć udział w I Spotkaniach Folklorystycznych Polski Centralnej w Sieradzu ( od kujawiaka do oberka). 25 maja 2002r. w Sieradzu wraz z kapelą… zespół otrzymuje I miejsce i nagrodę w kategorii tańca tradycyjnego.

W roku 2005 zespół Goliniacy otrzymał nagrody im. Oskara Kolberga Za zasługi dla kultury ludowej. To wielki sukces i wielkie wyróżnienie, które uhonorowało wieloletnią… pracę artystyczną… naszego zespołu ludowego. Z tej okazji 16 października w sali OSP odbyła się uroczystość, która zgromadziła członków zespołu wraz z rodzinami oraz wielu gości. Gratulacjom nie było końca.

Wszelkie prawa zastrzeżone © EMIS