Strona główna » Stowarzyszenie » Zarząd
2018/2019: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM - "WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM"
NAUKA JEST BEZCENNA ALE KOSZTUJE, PRZEKAŻ SWÓJ 1% - KRS 0000044799
Prezes Stowarzyszenia p. Jan Grzesiekzarzą…d
Zarzą…d Stowarzyszenia
Od lewej stoją…: prezes - Jan Grzesiek, skarbnik - Aurelia Kowalska, wiceprezes - Eugeniusz Wojtczak, sekretarz - Irena Ruszała,
członek komisji rewizyjnej - Jolanta Mielcarek, członek zarzą…du - Roman Marszałek, członek komisji rewizyjnej - Mirosław Wielowiejski.
Wszelkie prawa zastrzeżone © EMIS