Strona główna » Szkoła podstawowa » Kontakt
2018/2019: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM - "WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM"
NAUKA JEST BEZCENNA ALE KOSZTUJE, PRZEKAŻ SWÓJ 1% - KRS 0000044799

Szkoła Podstawowa w Golinie

telefon / fax 62 740 40 23
adres ul. Jarocińska 32 Golina
63-200 Jarocin
e-mail spgimgig@op.pl

Wizytówka Szkoły Podstawowej w Golinie

Dyrektor szkoły:

Urszula Kowalczyk
Sekretariat: Irena Ruszała

Organ prowadzą…cy szkołę:

Urzą…d Miasta i Gminy w Jarocinie

Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: podstawowa
Liczba oddziałów: 6

Liczba nauczycieli: 15
Liczba uczniów: 141


Czym dysponujemy:
Liczba sal lekcyjnych: 6
Sala gimnastyczna (umowa z gimnazjum)
Boisko
Pracownia komputerowa
Liczba komputerów: 22

W naszej szkole na uwagę szczególnie zasługują… te wydarzenia, które wpisały się już na stałe do kalendarza imprez. Należy do nich:
- Święto Samorzą…dności obchodzone 31 marca
- Imprezy integrują…ce np. Jasełka, wspólne śpiewanie kolęd
- Gala piosenki
- Mityng lekkoatletyczny dla szkół podstawowych
- Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka
- Udział w imprezach środowiskowych

Zajęcia pozalekcyjne

Dzieci mogą… brać udział w kółkach zainteresowań takich jak :
Kółko ekologiczne, matematyczne, historyczne, plastyczne, SKS, Zespół taneczny GOL-TAN


Oferta dla uczniów z trudnościami

Dla dzieci mają…cych problemy w nauce prowadzimy zajęcia wyrównawczo -rewalidacyjne, zajęcia nauczania indywidualnego, proponujemy pracę w zespołach klasowych , a także zajęcia świetlicowe

Języki obce
Języki obcy nauczany w naszej szkole to angielski i w ramach kółka język hiszpański

Język traktowany jest jako przedmiot obowią…zkowy

Zajęcia profilaktyczne

Prowadzone są… w naszej placówce na godz. wychowawczych, realizujemy też programy profilaktyczne:
"Stop przemocy" dla klas IV
"Drugi elementarz" dla klas VI

Organizacje w szkole

W szkole działa SU, PCK, SKS, UKS

Wszelkie prawa zastrzeżone © EMIS