Strona główna » Certyfikaty
2018/2019: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM - "WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM"
NAUKA JEST BEZCENNA ALE KOSZTUJE, PRZEKAŻ SWÓJ 1% - KRS 0000044799Akcja Szkoła z klasą ruszyła w 2002 roku z inicjatywy Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcja skierowana była do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jej zadaniem było wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną, efektywną edukację, podnoszenie
jej poziomu, a także oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą oraz środowiskiem lokalnym.

Program Szkoła z klasą opierał się na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Do każdej zasady zostały przygotowane zadania. Szkoła biorąca udział w programie powinna była wybrać i zrealizować sześć zadań - po jednym do każdej zasady. Nasza szkoła przystąpiła do pierwszej edycji akcji i w roku szkolnym 2002-2003 za zaliczenie zadań otrzymaliśmy  tytuł "Szkoły z klasą".


Kolejna edycja akcji, w której ponownie wzięliśmy udział to
„Szkoła z klasą 2.0”, która miała na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Program pomagał rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. "Szkoła z klasą 2.0" była realizowana w roku szkolnym 2010/2011. Po kliknięciu linku można zapoznać się z jakimi zadaniami borykaliśmy się cały rok.


W  roku szkolnym   2010-11r. nasze gimnazjum  dołączyło do grona szkół, które otrzymały zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.Tytuł ten przyznawany jest szkołom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży. Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem wieloletniej, systematycznej współpracy naszych uczniów i nauczycieli. Dla „młodych talentów” rozwijanie zdolności to z pewnością wielka przygoda, ale też wysiłek i ciężka praca. Wspieramy naszych uczniów, aby mogli dzielić się zainteresowaniami, umiejętnościami, realizować swoje pasje i ambicje. Aby u
zyskać tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów" należało zarejestrować szkołę na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji i udokumentować, że nauczyciele od lat odkrywają i rozwijają zainteresowania i talenty dzieci oraz młodzieży w co najmniej 3 dziedzinach, a ich podopieczni osiągają dzięki temu znaczące sukcesy. Opisaliśmy pracę nauczycieli i nasze osiągnięcia w różnych rodzajach aktywności. Jest ich oczywiście znacznie więcej, ale ograniczona liczba znaków nie pozwoliła na prezentację wszystkich.Na stronie internetowej pod tym linkiem można zapoznać się z naszą ofertą dla uczniów i ich sukcesami (na mapie klikamy w województwo wielkopolskie, powiat  jarociński  i szkołę, a dokładny opis jest w zakładce – „pokaż szczegóły”).Znakiem rozpoznawczym wszystkich wyróżnionych szkół są pamiątkowe tablice umiejscowione w holu szkoły oraz certyfikaty:         


Szkoła nasza od 2007 roku jest członkiem
Klubu Przyjaciół Lecha Poznań. W ramach  współpracy nasi uczniowie jeżdżą  do Poznania na mecze piłki nożnej.Wszystkie Kolory Świata to międzynarodowy projekt UNICEF, który rozpoczął się w listopadzie 2011 roku i w którym wzięła udział nasza szkoła.W ramach akcji uczniowie przygotowywali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. Dzieci same wybiorą kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, a przez to określą kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieszczą w „akcie urodzenia”. Laleczki zostaną zaprezentowane podczas specjalnie zorganizowanych w szkole imprez, spotkań, festiwali etc. Każdy z zaproszonych gości będzie mógł zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci w Sierra Leone.

link naszego certyfikatu


RUCH JEST ŻYCIEM- ŻYCIE JEST RUCHEM”
Nasza szkoła od początku istnienia promuje zdrowy styl życia. Zmierza nie tylko do poprawy sprawności fizycznej, ale przede wszystkim do wdrażania młodzieży do troski o własne zdrowie psychiczne i społeczne. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Rok szkolny 2013/2014 Minister Edukacji Narodowej ogłosił :„ROKIEM SZKOŁY W RUCHU" .
Gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może” organizatorem której było Ministerstwo Edukacji Narodowej, a organem wspierającym  Ośrodek Rozwoju Edukacji. Po całorocznej pracy przyznano naszej szkole za promowanie w swoim środowisku aktywności fizycznej tytuł

„Szkoła w Ruchu”. Opis działań
Od roku szkolnego 2014/15 pilotażowo wprowadziliśmy program progeCAD

"Szkoła współpracy" 

Nasza Szkoła wzięła udział w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej . Celem projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce. W ramach projektu  została dokonana diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli, a także stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców i uczniów w życiu szkół i przedszkoli.  Certyfikat

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © EMIS